Search again

พบ: 771  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีธรรมกาย : บทเรียนพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมปัญญา / โสภณ พรโชคชัย.
ผู้แต่ง
โสภณ พรโชคชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.วีรัชการพิมพ์ (1996), 2563.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรมตำรวจ ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / อนุ เนินหาด.
ผู้แต่ง
อนุ เนินหาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
HV8252.55.A2 อ182 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระทรวงสุขสุด ๆ = The Ministry of Utmost Happiness / Arundhati Roy ; สดใส แปล.
ผู้แต่ง
รอย, อรุณธตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
เลขเรียก
นว ร191ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะฮ์ อินโดนีเซีย / นิพัทธ์ ทองเล็ก.
ผู้แต่ง
นิพัทธ์ ทองเล็ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
JZ5538 น618 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์รวยหุ้นด้วยปันผล / มาร์ก ลิชเทนเฟล์ด เขียน ; พร่างดาว นุประดิษฐ์ แปล ;บรรณาธิการ นิคม ชาวเรือ.
ผู้แต่ง
ลิชเทนเฟล์ด, มาร์ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563.
เลขเรียก
HG4661 ล421 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุตลับฟรายเดย์ / แพรวตา ศรีษะโคตร.
ผู้แต่ง
แพรวตา ศรีษะโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
P พ963ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ / ณัฐจรัล จันทร์หอม.
ผู้แต่ง
ณัฐจรัล จันทร์หอม.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
PE ณ322ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ / วราพร สารกุล.
ผู้แต่ง
วราพร สารกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0018,P ว316ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ปิยธิดา นามโคตร.
ผู้แต่ง
ปิยธิดา นามโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0012,P ป619ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะถึงกระแสธรรม / ทรงกลด มั่นสิงห์.
ผู้แต่ง
ทรงกลด มั่นสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปุญญะ 19, 2563.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กะพริบกาล / กัลฐิดา.
ผู้แต่ง
กัลฐิดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2563.
เลขเรียก
นว ก396ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กานทวัณณา / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
PL4202 ช485 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กายวิภาคศาสตร์ของโครงกระดูกมนุษย์ / ผู้เขียน ภูวดล ด้วงโต.
ผู้แต่ง
ภูวดล ด้วงโต.
สำนักพิมพ์
พะเยา : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563.
เลขเรียก
QM101 ภ685 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles